Prezentowane przez nas materiały powstają głównie na bazie łupków, skał metamorficznych o silnie zróżnicowanym składzie i charakterystycznej strukturze. Kamień naturalny wykazuje wyraźną podzielność płasko-równoległą, co dzieli powierzchnię na płaskie kolumny. O poszczególnych właściwościach okładziny decyduje skład łupku. Wpływa na kolorystykę i użylenie.

Kamienny fornir to produkt eliminujący wszystkie zasadnicze problemy związane z obróbką naturalnych kamieni. Jest lekki i elastyczny, pozwala zastosować kamień wszędzie tam gdzie użycie grubej i ciężkiej płyty kamienia jest trudne lub niemożliwe. Oferuje ograniczone tylko wyobraźnią użytkownika możliwości w aranżowaniu wnętrz oraz przy projektowaniu mebli.

Technologia jego produkcji opiera się na warstwowej strukturze łupków kamiennych. Bloki skały macierzystej pozyskiwane w indyjskich kamieniołomach przygotowuje się do obróbki wyrównując i silnie podgrzewając ich powierzchnię. Pod wpływem wysokiej temperatury łupek rozwarstwia się. Po ostygnięciu na powierzchnię bloku skalnego nakleja się siatkę z włókna szklanego i po wyschnięciu kleju odrywa się arkusz siatki razem z cienką warstwą łupka. Dalsze zabiegi polegają na wzmocnieniu spodniej warstwy żywicą poliestrową. W rezultacie otrzymujemy arkusz składający się cienkiej warstwy naturalnej skały (grubość do 2 mm) zespolonej z włóknem szklanym za pomocą żywic (grubość do 1 mm). Arkusze standardowe mają format 122 x 61 cm (można też uzyskać arkusze o wymiarze 244 x 122 cm) , a ich grubość wynosi do 3 mm i jest nierównomierna na całej powierzchni arkusza. W zależności od rodzaju łupka otrzymuje się kilkanaście odcieni kolorystycznych. Kolor kamienia jest odporny na działanie promieni UV. Jako produkt natury, każdy arkusz jest nieco inny i niepowtarzalny.